FCC coordina el projecte ECOE d’investigació energètica per edificis.


URBICSA i L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) són socis del projecte. ECOE té un pressupost de 1.28M€ i una durada de dos anys i mig

FCC ha estat designat per liderar el projecte ECOE, “Eficiència mitjançant el control per captura d’energia”, juntament amb l’empresa URBICSA, Concesionaria de la “Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet”, i l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), centre de referència a Catalunya en la investigació i desenvolupament de tecnologies relacionades amb l’eficiència energètica i les energies renovables.

El projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN), té com a objectiu el desenvolupament i proba d’un nou sistema i metodologia de gestió  energètica d’edificis, capaç de minimitzar les necessitats de cablejat i de consum, al interconnectar la xarxa d’il·luminació i climatització, extraient l’energia necessària per a la seva operació de l’entorn circumdant residual (Energy Harvesting), amb uns requeriments mínims de cablejat.

En aquest sentit, la solució serà flexible i adaptable a edificis de nova construcció i obres de remodelació, minimitzant els costos i el període de retorn de la inversió.

El projecte té un pressupost de 1,28M€ i tindrà una durada de quasi tres anys. ECOE comportarà la generació d’una sèrie d’importants innovacions, com el desenvolupament i implementació de sistemes “Energy Harvesting”; protocols d’enrunament segur per a les xarxes de sensors; sistemes de control d’il·luminació i del clima; així com el desenvolupament de nous indicadors de confort per a la gestió integral de demanda energètica. El projecte inclourà també una prova pilot que tindrà lloc en un dels edificis d’oficines de “Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet”

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC)

FCC és la matriu d’un dels primers grups europeus de serveis ciutadans, tant per volum de la xifra de negocis, com per rendibilitat. La seva estratègia de creixement s’ha orientat tradicionalment cap a la diversificació, com ho demostra el fet que, sent originàriament una empresa de construcció, en 1911 va iniciar la seva activitat en el camp dels serveis públics amb un contracte de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram de Barcelona.
En l’actualitat la seva producció està altament diversificada. Les seves activitats bàsiques són la gestió de serveis mediambientals i aigua, la construcció de grans infraestructures, la producció de ciment, equipaments urbans i la generació d’energies renovables.

Té una presència en 54 països de tot el món i més del 46% de la seva facturació prové dels mercats internacionals, principalment d’Europa i dels Estats Units.

La seva facturació en 2010 va ser de 12.114 milions d’euros, amb una plantilla de 90.000 empleats

URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, S.A. (URBICSA)

URBICSA, Urbs ludex et Causidicus, és la societat concessionària encarregada del finançament, construcció, manteniment i explotació de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i de l´l’Hospitalet de Llobregat, així com de la comercialització d’oficines, locals i aparcaments en el seu entorn. Va ser constituïda el 6 d’agost de 2003 i està composta per cinc socis: FCC, Copisa, Ferrovial, OHL i EMTE.

El projecte de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat ha representat una inversió global d’uns 320 milions d’euros i s’ha desenvolupat a través de la fórmula de concessió d’obra pública. La concessió a URBICSA va ser un dels primers projectes que, sota aquest patró, es va adjudicar a Espanya per a una gran infraestructura d’edificació.

D’acord a aquest sistema, URBICSA finança i executa el projecte, encarregant-se del manteniment i explotació del complex durant 30 anys. Durant aquest període, la Generalitat de Catalunya pagarà un cànon anual per la utilització de les instal·lacions judicials i, transcorregut el termini dels 30 anys, el complex passarà a ser propietat de la Generalitat.

A més del cànon que abona el Departament de Justícia, URBICSA obté ingressos de l’explotació del lloguer d’oficines privades dins del complex, dels locals comercials i de les 1.750 places d’aparcament.

Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

IREC és el centre de recerca del sector de l’energia de referència a Catalunya. Creat el 2008, està especialitzat en activitats de Recerca i Desenvolupament de Tecnologia relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica i amb energies renovables; més concretament, té línies de treball en les tecnologies relacionades amb micro-xarxes, vehicle elèctric, emmagatzematge d’energia, eficiència en edificació, bioenergia i biocombustibles, i energia eòlica marina.

El centre també disposa d’una àrea d’electricitat i electrònica de potència, una altra destinada a la recerca, el disseny i la caracterització de materials per a l’energia, i una tercera dedicada a la recerca social i tècnica en l’àmbit de l’energia. El centre es desenvoluparà de manera progressiva fins a l’any 2014, data en què comptarà amb 160 investigadors molt qualificats.

L’IREC, presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena i López, té una seu a Barcelona i una altra a Tarragona. Té com a patrons la Generalitat de Catalunya -através del departament d’Empresa i Ocupació i del departament d’Economia i Coneixement, i el Govern de l’Estat, a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) i del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA). Entre la resta dels seus membres hi figuren la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, així com les companyies Endesa, Gas Natural Fenosa, Fundación Repsol, Enagás, Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) i Alstom.

Les infraestructures i l’equipament científic i tecnològic de l’IREC han estat cofinançats pels fons FEDER del Programa Operatiu Catalunya 2007-2013, pel Ministeri de Ciència i Innovació i per la Generalitat de Catalunya