FEM-IoT – Fostering the Emerging Market of Internet of Things

  • Energy storage
  • Smart energy management

El projecte FEM-IoT ha estat impulsat per dotze centres de recerca i universitats de Catalunya capdavanters en la creació de solucions i tecnologies IoT, entre els quals hi ha l’IREC. L’objectiu de l’agrupació FEM-IoT és impulsar la transferència i la recerca en l’àmbit de la Internet de les Coses (IoT) com un camp estratègic i de gran potencial dins del sector TIC.

La visió de l’agrupació és esdevenir una plataforma de laboratori per la recerca i la innovació en els elements d’infraestructura intel·ligent de ciutat i tots els serveis de valor afegit resultants.

En el marc de la iniciativa FEM-IoT s’impulsen dos projectes de recerca, i en els que participa l’IREC, per treballar conjuntament els reptes de futur de la IoT a Catalunya, concretament en l’àmbit de les ciutats intel·ligents.

El primer projecte, anomenat “Infraestructures de Carrer Connectat”(P1), té la finalitat de dissenyar una arquitectura global i integrada que tingui la capacitat de donar resposta a totes les necessitats de connectivitat i serveis d’una ciutat intel·ligent. Concretament, el projecte analitzarà com aquest model d’infraestructura pot donar cabuda als requeriments de mobilitat i latència dels vehicles connectats. A més a més, a part de treballar per reduir la fragmentació de les solucions existents, el projecte també desenvoluparà tecnologies de baix consum com a base per connectar els milers de dispositius que es preveuen desplegar a les ciutats del futur.

El segon projecte, anomenat ‘Valorització de les dades de la IoT’ (P2), te l’objectiu d’unificar estàndards de hardware i software. Aquest projecte està relacionat amb el P1. Es centrarà, inicialment, en dos casos d’ús rellevants per a les grans ciutats: els fluxos energètics als carrers (incloent enllumenat públic, recàrrega de vehicles elèctrics o energia fotovoltaica, entre d’altres) i l’anàlisi de la mobilitat i la intensitat del trànsit a Barcelona. Els desenvolupaments seguiran la filosofia de xarxes definides en base al concepte de “Software Defined Networks” (SDN). Els algorismes avançats d’anàlisi de dades es centraran en mètodes d’extracció d’indicadors per a sèries temporals multi variants i en la classificació i previsió d’esdeveniments complexos basats en tècniques d’intel·ligència artificial.

FEM-IoT ha rebut suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.