Green eMotion, una iniciativa europea per facilitar el camí cap a l’electromobilitat.

IREC GREEN EMOTION

La Comissió Europea ha posat en marxa una iniciativa de 4 anys per promoure la mobilitat elèctrica a tota Europa. Els 42 socis col·laboradors del projecte, entre els quals cal esmentar fabricants automobilístics i societats industrials, empreses de serveis públics, municipis, universitats i centres de recerca i tecnologia, aportaran, intercanviaran i ampliaran els seus coneixements i la seva experiència en determinades regions europees prèviament seleccionades.

Segons Siim Kallas, vicepresident de la Comissió Europea i comissari europeu de Transport, “l’electromobilitat contribuirà en gran mesura a reduir les emissions de diòxid de carboni. La finalitat de Green eMotion és garantir que la implantació dels vehicles elèctrics tingui èxit i sigui ràpida i eficaç”. El pressupost del projecte és de 42 milions d’euros, 24 dels quals seran finançats per la Unió Europea.

L’objectiu dels socis d’aquesta iniciativa ha de ser familiaritzar-se amb l’electromobilitat a les regions de prova que ja existeixen a Europa i a aquelles que s’hi incorporin, i perfeccionar-ne la tecnologia. L’aspecte essencial és el desenvolupament de processos, normes i solucions IT a nivell europeu per tal que els usuaris dels vehicles elèctrics puguin accedir fàcilment i sense problemes a les infraestructures de càrrega i als seus serveis relacionats arreu de la Unió Europea. De la mateixa manera, l’estandardització és també un factor clau per aconseguir una implantació ràpida i cost-eficaç de l’electromobilitat a Europa. A les regions de prova actuals s’hi instal·laran més de 10.000 punts de càrrega, dels quals n’hi haurà gairebé 1.000 repartits entre Barcelona, Madrid i Màlaga, 400 entre Roma i Pisa, uns 3.600 s’instal·laran a Berlín i uns 100 a Estrasburg. A Dinamarca, país que gaudeix de la quota més alta del món en generació d’energia eòlica, els importadors automobilístics compten posar en circulació aquest any uns 2.000 cotxes elèctrics, i a Copenhague, Bornhom i Malmö s’instal·laran unes 2.000 estacions de càrrega entre estacions públiques i semipúbliques. Per la seva banda, Irlanda preveu posar en funcionament 2.000 cotxes elèctrics i unes 3.500 estacions de càrrega a nivell nacional.

Heike Barlag, expert de Siemens i coordinador del projecte Green eMotion, explica que “es posaran en comú els conceptes locals aplicats fins ara, basats en l’experiència acumulada a zones específiques de prova, per realitzar assajos a nivell europeu. L’objectiu és fer que el camí cap a l’electromobilitat sigui més planer a tot Europa i, per fer-ho, caldrà establir normatives sobre infraestructura, networking i IT”. I afegeix que “si aglutinem totes les activitats individuals per iniciar un projecte conjunt, guanyarem impuls i transparència i garantirem una implantació coordinada de l’electromobilitat”. El projecte Green eMotion servirà per reunir coneixements sobre aquells automòbils, autobusos i vehicles de dues rodes que funcionen amb sistemes de propulsió totalment elèctrics i com a vehicles híbrids. Entre els aspectes especials d’algunes de les regions de prova cal esmentar l’intercanvi de bateries i la càrrega de corrent DC, com també la integració de xarxes intel·ligents, de trànsit transfronterer i de diferents sistemes de pagament, o la realització de proves de models empresarials alternatius.

Dins el projecte Green eMotion, l’IREC juga un paper clau que consisteix en la monitorització durant 3 anys d’experiències de vehicle elèctric arreu d’Europa, recollint dades dels vehicles, de la infraestructura de recàrrega, i dels usuaris, que participaran en la identificació dels sistemes més adequats des del punt de vista de la percepció ciutadana. Aquestes dades seran utilitzades per, entre altres coses, identificar les polítiques més adequades de promoció del vehicle elèctric.

Així mateix, aprofitant l’àmplia experiència en projectes en l’àmbit de les xarxes intel·ligents i l’economia de l’energia, l’IREC s’ha fet càrrec de gran part de les activitats relacionades amb les estratègies innovadores per garantir una introducció òptima del vehicle elèctric a la xarxa.

En aquest sentit, l’IREC participarà en el desenvolupament de tecnologies que permetin gestionar la forma en què els vehicles realitzin la recarrega de les seves bateries, promovent el seu trasllat a les hores de menor demanda, i maximitzant la quantitat d’energia d’origen renovable utilitzada amb aquesta finalitat. Antoni Martínez, director general de l’IREC va afirmar que “La identificació de les best practices a nivell tecnològic i a nivell de les polítiques de promoció del vehicle elèctric al llarg dels projectes demostratius que s’estan fent actualment, ha de servir com a base d’una visió europea que permeti una introducció massiva del vehicle elèctric.”

Els socis de la iniciativa Green eMotion són empreses del sector industrial, com ara Alstom, Better Place, Bosch, IBM, SAP i Siemens; empreses de serveis públics, com ara COMUNICACIÓ Danish Energy Association, EDF, Endesa, Enel, ESB, Eurelectric, Iberdrola, RWE i PPC; fabricants automobilístics, com ara BMW, Daimler, Micro-Vett, Nissan i Renault; municipis, com ara Barcelona, Berlín, Bornholm, Copenhague, Cork, Dublín, Màlaga, Malmö i Roma; universitats i centres de recerca, com ara Cartif, Cidaut, DTU, ECN, ERSE, Imperial, IREC, TCD i TECNALIA, i centres tecnològics com DTI, fka i TÜV Nord.

Sobre l’IREC

L’IREC és el centre de recerca de referència del sector de l’energia a Catalunya. Creat l’any 2008, està especialitzat en activitats de recerca i de desenvolupament de tecnologia relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica i amb les energies renovables. Més concretament, té línies de treball a les tecnologies relacionades amb microxarxes, vehicles elèctrics, emmagatzematge d’energia, eficiència en l’edificació, bioenergia i biocombustibles, i energia eòlica marina.

El centre també disposa d’una àrea d’electricitat i electrònica de potència i d’una altra àrea destinada a la recerca, el disseny i la caracterització de materials per a l’energia. El centre es desenvoluparà de manera progressiva fins a l’any 2014, data en què comptarà amb 160 investigadors altament qualificats.

L’IREC, presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena i López, té una seu a Barcelona i una altra a Tarragona. Té com a patrons la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Ocupació i del Departament d’Economia i Coneixement, i el Govern de l’Estat, a través del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) i l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE). Entre la resta dels seus membres cal esmentar la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili i les companyies Endesa, Gas Natural Fenosa, Fundació Repsol, Enagás, Companyia Logística d’Hidrocarburs (CLH) i Alstom.