Investigadors del Grup de Nanoiònica de l’IREC publiquen una revisió crítica dels avenços més recents en càtodes ordenats per a piles de combustible d’òxid sòlid

Journal of Materials Chemistry
  • Energy storage

Albert Tarancón del Grup de Nanoiònica de l’IREC, en col·laboració amb investigadors del CIN2-CSIC i l’Imperial College London, ha revisat per la revista “Journal of Materials Chemistry” els avenços més rellevants en l’àmbit dels càtodes ordenats per a aplicacions en piles de combustible d’òxid sòlid (SOFC) de temperatura intermèdia (IT-SOFC). L’article ha estat destacat en portada com a “Feature Article”.

La disminució de la temperatura d’operació de les piles de combustible d’òxid sòlid redueix costos i millora la seva durabilitat.  Donat que el càtode és el factor limitant per assolir aquest objectiu, es requereix de nous materials de càtode amb millors propietats catalítiques i de transport d’ions òxid. Les diferents famílies de càtodes revisades en l’article són algunes de les alternatives de més projecció per futures generacions de piles de combustible d’òxid sòlid de temperatura intermèdia.

Journal of Materials Chemistry 2