“High-performance thermoelectric nanocomposites from nanocrystal building blocks” ha estat publicat en Nature Communications pel grup de Nanomaterials de l’IREC, liderat pel Professor ICREA Andreu Cabot.


L’article detalla els avenços en l’àmbit de l’enginyeria de materials nanoestructurats aconseguits a partir de l’organització a escala macroscòpica de nanopartícules col·loïdals. Amb aquests avanços s’aconsegueix un increment del 30% en l’eficiència de conversió d’energia tèrmica a elèctrica respecte als millors valors mai obtinguts amb la família de materials estudiats.

Mes informació detallada al següent enllaç