Inventari dels laboratoris Smart Grids


El Joint Research Centre de la Comissió Europea ha publicat el primer informe sobre els laboratoris de la xarxa intel·ligent actius a Europa i als Estats Units. El principal objectiu és reunir i difondre informació amb la finalitat d’obtenir una visió completa de totes les tecnologies de xarxes intel·ligents operacionals a nivell de laboratori en la Unió Europea i més enllà. L’informe es pot descarregar en el següent enllaç.

L’IREC ha participat amb la informació dels nostres dos laboratoris de Smart Grids: l’Energia SmartLab IREC (Barcelona) i SEILAB (Tarragona) que ara s’integra en el Mapa de Laboratoris Smart Grid.

Podeu trobar més informació al web de la Comissió Europea.