Investigadores de l’IREC participen al BBB-Construmat, Saló Internacional de la Construcció a Barcelona.


Investigadores del grup d’Energia Tèrmica i Edificació estan convidades a participar en dues sessions de l’Eix de Sostenibilitat del Beyond Building Barcelona – Construmat 2015.

La doctora Joana Tarres presentarà el projecte RePublic-ZEB a la sessió “Estratègies i eines d’actuació urbana a partir del diagnòstic i la rehabilitació energètica dels edificis existents” el dia 19 de maig a les 15:30h. A la sessió es realitzarà una presentació del marc comú de treball del programa europeu “Horizon 2020”. La comissió europea segueix  impulsant projectes que promouen la reducció de la demanda energètica i el repte de construir i rehabilitar edificis amb 0 emissions de gasos tòxics. L’eix de sostenibilitat ha convidat diversos projectes europeus que explicaran la seva recerca i camins d’aplicació per assolir els objectius marcats en les últimes Directives d’eficiència energètica en l’edificació.

Per altra banda, la investigadora Joana Ortiz participarà a la sessió  “Certificació energètica i renovació energètica en el sector de la construcció. Anàlisis dels registres de certificació energètica i mesures de renovació viables econòmicament segons tipologies d’edificis i zones climàtiques” que es durà a terme el dia 20 de maig a les 17:00h. Realitzarà una xerrada on es mostraran els resultats obtinguts dels seus darrers estudis: “Impacte energètic de les mesures passives en edificis existents basades en el confort adaptatiu”.