Investigadors de l’IREC posen en marxa un projecte pilot de producció de gas renovable a Catalunya


El projecte CoSin ha posat en marxa una planta pilot de generació de gas natural d’origen renovable a la depuradora Riu Sec de Sabadell mitjançant el procés de metanació de biogàs. La unitat de metanació s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració entre l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Gas Natural Fenosa (GNF) i la spin-off alemanya Ineratec GmbH. Aquest pilot està acoblat a un sistema d’upgrading de biogàs que duu a terme Cetaqua.

El grup d’Emmagatzematge d’Energia de l’IREC ha estat el responsable del disseny de la planta pilot, posada en marxa i actualment del seu funcionament. Durant els propers mesos es determinaran les condicions òptimes d’operació per tal de que el gas obtingut tingui la mateixa qualitat que el gas natural d’origen fòssil. En la planta pilot es validaran els catalitzadors desenvolupats per l’IREC per la conversió del biogàs a gas natural sintètic emprant hidrogen d’origen renovable.

El projecte CoSin, liderat per GNF,  forma part de la Comunitat RIS3CAT Energia, un instrument creat per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, en la que s’engloben projectes d’investigació industrial, desenvolupament experimental i innovació orientat a transformar el sector energètic cap a un model més sostenible i eficient.

El projecte CoSin està cofinançat per Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i per ACCIÓ, mitjançant la Comunitat d’Energia RIS3CAT.

Per més informació consulteu l’enllaç de la nota de premsa