IREC i NEXCIS compleixen un ambiciós programa de transferència de Coneixement


IREC i NEXCIS compleixen un ambiciós programa de transferència de coneixement finançat per una Marie Curie IAPP del 7è Programa Marc de la Comissió Europea.

Els equips de recerca de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i des de l’empresa francesa de Tecnologia Fotovoltaica (NEXCIS) han portat a terme un ambiciós programa de transferència de coneixement en el marc del projecte europeu INDUCIS, que va començar al setembre 2011. El projecte s’ha centrat en el desenvolupament de noves metodologies per a la caracterització avançada de processos innovadors i l’aplicació de tècniques de monitorització de processos adequats. Aquestes noves eines de metrologia s’han dissenyat per ajudar en la millora de l’eficiència, la reproductibilitat i la uniformitat dels processos basats en electrodeposició desenvolupats a NEXCIS per a la fabricació de baix cost de mòduls de gran àrea de Cu(In,Ga)(S,Se)2 (CIGS).

Per més informació visitar el web del projecte INDUCIS.