IREC organitza el “2nd European Workshop on Kesterites” el 24 i 25 de Novembre

  • Energy storage

El Grup de Materials i Sistemes per Energia Solar del Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) organitza el “2nd European Workshop on Kesterites” que es celebrarà a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona el 24 i 25 de Novembre.

Aquesta es la segona edició del “Workshop” Europeu en kesterites que es va iniciar el Novembre de 2010 a la Universitat de Uppsala (Suècia). El “Workshop” respon al fort interès dels grups de recerca a Europa en materials fotovoltaics en el desenvolupament de noves tecnologies bassades en kesterites (compostos Cu2ZnSnS(Se)4) que s’han revelat com materials molt prometedors per cel·les solars d’alta eficiència i baix cost i que es plantegen com l’alternativa sostenible a les tecnologies actuals de capa prima. Això ve determinat tant per les característiques intrínseques del material (que el fan especialment idoni per cel·les d’alta eficiència, millor que en el cas de tecnologies basades en Si amorf i nanocristallí) com pel fet que, a diferència d’altres tecnologies establertes ja a nivell industrial (com les de CdTe i Cu(In,Ga)Se2) les kesterites estan formades únicament per elements no tòxics i abundants a l’escorça terrestre.

El Workshop s’organitza en el marc de la “European Kesterite Network” (EUKENE, http://www.teknik.uu.se/fte/eukene) i comptarà amb la participació de 55 investigadors dels Laboratoris i Centres de Investigació líders en Europa en el desenvolupament d’aquestes noves tecnologies fotovoltaiques. La selecció de IREC com a centre organitzador respon al posicionament del Institut com un dels centres de referència en la recerca en aquests nous materials. El Workshop pretén propiciar una plataforma de discussió oberta tant a grups de instituts de recerca com de universitats i empreses. En aquest sentit, es comptarà també amb la participació de representants de R+D d’empreses significatives del sector fotovoltaic a Europa en àrees properes a les kesterites, com ara Solibro, Avancis o NEXCIS Photovoltaic Technologies. Durant les sessions, es potenciarà la participació tant de joves investigadors que estan desenvolupant les seves tesis doctorals en aquestes temàtiques (i pels que es important participar en aquests tipus d’actes per la seva formació) com de investigadors “senior” que estan involucrats també en la definició i planificació de l’estratègia de projectes de R+D en les seves institucions.

Programa final