IREC organitza el seminari de la IEA HEV-TCP Tasca 28 “Percepció de l’usuari, models de negoci i marc regulador de la tecnologia V2X”


L’IREC com agent operatiu de la Tasca 28 del IEA HEV-TCP, organitza del 26 al 28 d’octubrea a Paris, el Seminari “Percepció de l’usuari, models de negoci i marc regulador de la tecnologia V2X”. En aquest seminari internacional hi participaran experts d’alt nivell en l’àmbit de l’enginyeria, la gestió, l’economia, les ciències polítiques, entre d’altres, que intercanviaran els seus punts de vista i debatran sobre els desafiaments de la tecnologia V2X i temes relacionats.

Aquesta jornada, que és la cinquena d’una sèrie de seminaris de reptes tecnològics que tenen lloc dins d’aquesta tasca, te la finalitat de cobrir els següents temes:

Models de negoci: identificació dels reptes a la indústria, inversions i ingressos, degradació de les bateries.

Reptes normatius: maneres d’augmentar la flexibilitat, impacte sobre els perfils de demanda del sistema elèctric, càrrega intel·ligent, problemes d’interoperabilitat, barreres.

Experiments V2G i difusió internacional: Hubs V2G, resultats i conclusions de projectes pilots, bateries de segona vida, introducció dels recursos energètics renovables (RES), normalització.

Compromís de l’usuari: ingressos pels consumidors, valor afegit per al agents implicats, anàlisi sobre la voluntat de proveir servei de xarxa, feedback d’usuaris que han participat en projectes pilot.

Aquesta activitat s’organitza dins de la tasca 28 “Xarxes domèstiques i tecnologies V2X” del Programa de Col·laboració de Tecnologia híbrida i de vehicles elèctrics (HEV-TCP) dins el marc de l’Agència Internacional de l’Energia (IEA).

Per més informació consulteu els següents enllaços: Workshop Task 28 IEA-HEV program y activitats de la Tasca 28 de la HEV-TCP