IREC participa al projecte ECOART


IREC participa com un dels socis del projecte ECOART (Desenvolupament de nous revestiments fotovoltaics ecològics utilitzant materials reciclats per la integració arquitectònica, basats en tecnologies de calcogenurs, RTC-2014-2294-3) finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat dins del Programa Retos Colaboración.

El projecte té com a objectiu desenvolupar cèl·lules fotovoltaiques d’alta eficiència sobre substrats ceràmics, utilitzant tecnologies de capa fina amb calcogenurs, incloent tecnologies convencionals de CuInGaSe2 i nous materials abundants en l’escorça terrestre com ho són les kesterites (Cu2ZnSn(S,Se)4). Per desenvolupar aquests dispositius fotovoltaics altament innovadors, s’ha format un consorci entre quatre empreses espanyoles (Invest Plama SA, Torrecid SA, Camacho Recycling SA i FAE SAU), juntament amb una universitat (Universitat Jaume I, Castelló) i un centre de recerca  (Institut de Recerca en Energia de Catalunya -IREC- a Barcelona). El projecte té una durada de 4 anys i un pressupost finançable de aproximat de 1,6 M €.