IREC participa al projecte europeu SABINA


El projecte SABINA va començar el passat Novembre 2016, i es un projecte finançat per la Unió Europea en el marc de la convocatòria “competive low-carbon energy” del programa de Recerca i Innovació H2020. IREC participa al projecte europeu SABINA on s’optimitzarà l’aprofitament de les energies renovables a l’edificació.

SABINA – SmArt BI-directional multi eNergy gAteway – te com objectiu utilitzar la capacitat d’emmagatzematge disponible als edificis (tèrmic mitjançant la inèrcia dels edificis, i elèctric amb l’ús de les bateries elèctriques) per augmentar la flexibilitat energètica i optimitzar la utilització de les energies renovables. Per assolir aquest objectiu s’implementaran tecnologies basades en intel·ligència artificial i algoritmes bioinspirats. El sistema desenvolupat s’instal·larà en tres pilots per tal de testejar el seu funcionament i avaluar el seu impacte en termes d’aprofitament de les energies renovables, costos energètics i confort dels usuaris.

El grup de recerca ECOS – Eficiència Energètica: sistemes, edificis i comunitats de l’IREC és responsable d’implementar el sistema SABINA als laboratoris SEILAB i SmartEnergy Lab per tal de testejar la integració de tot el sistema, així com de validar l’agregador de resposta de la demanda (demand response) desenvolupat en diferents escenaris.

El projecte està liderat per l’empresa SMS Energy Services del Regne Unit i compta amb la participació de nou socis de diferents països que proporcionen coneixements i perfils complementaris al projecte: INSERO, Schneider Electric España i AMIRES; els centres universitaris i de recerca CSEM, IREC, Universitat de Navarra i Universitat Tècnica Nacional d’Atenes; i l’associació European DIGITAL SME Alliance.