IREC participa en el projecte AZIMUT

Azimut

IREC forma part del projecte AZIMUT iniciativa en la que participen 11 empreses i 22 centres d’investigació  amb l’objectiu de generar el coneixement necessari per desenvolupar un aerogenerador marí de gran mida, (15MW). Entre les empreses i centres d’investigació especialitzats en tecnologia per a l’energia eòlica, destaquen els fabricants d’aerogeneradors (Acciona, Alstom Wind i Gamesa) i els dos grans promotors de parcs eòlics (Iberdrola i Acciona Energia).

El projecte Azimut , aprovat pel centre pel desenvolupament tecnològic industrial (CDTI) del Ministerio de Ciència e Innovación, requerirà una inversió total de 25 milions d’euros en els pròxims quatre anys, 11 dels quals seran aportats pel Ministerio de Ciència e Innovación.

Aquesta  iniciativa, que s’estima culmini al 2013 pretén generar el coneixement necessari i assentar les bases tecnològiques pel desenvolupament posterior d’un aerogenerador offshore de gran mida previst pel 2020.

S‘ha establert com objectius preliminars aconseguir una potencia unitària de 15 MW, així com superar les barreres tècniques i econòmiques que limiten en l’actualitat del desplegament de l’energia eòlica marina a terra. Entre les que destaquen, la disponibilitat, les cimentacions i l’evacuació d’energia a la terra amb la finalitat d’apropar el cost de l’energia eòlica marina als emplaçaments a terra.

El projecte es centrarà en les següents àrees tecnològiques: captura d’energia eòlica marina, tecnologies de conversió de l’energia elèctrica, estructures i subestructures marines, construcció, operacions i manteniment en enclavament offshore i integració de l’eòlica offshore en el sistema elèctric.