IREC participa en el projecte EFINDPRO per a la millora de l’eficiència energètica a la industria

EFINDPRO

El projecte que s’emmarca dins el programa europeu KIC-InnoEnergy, tindrà una durada de 4 anys i un pressupost de 8.3 milions d’euros.

Barcelona, desembre de 2011. L’Institut de Investigació en Energia de Catalunya (IREC) participa en el projecte EFINDPRO (Process and living lab for industry energy efficiency) destinant a d’anàlisis, la planificació, monitoratge i l’augment de l’eficiència energètica al sector industrial

EFINDPRO, compta amb un pressupost de 8.3 Milions d’euros cofinançat pel programa KIC-InnoEnergy, promogut per l’ European Institute of Innovation and Technology i per les diferents entitats que participen en el projecte. Aquestes són: Gas Natural Fenosa, la Universitat UPC, la universitat Sueca (KTH), l’empresa Tecnalia, la Universitat Polonesa (SUT), la consultora Energyxperts i l’empresa de Tecnologia solar concentradora (TSC)

L’IREC lidera l’apartat d’Integració de l’energia solar tèrmica en processos industrials que pretén acabar amb la instal·lació, engegada i monitoratge d’una instal·lació solar a gran escala per donar subministrament a processos industrials.
El projecte inclourà aplicacions reals per a cadascuna de les tasques obtenint d’aquesta forma un caràcter demostratiu molt marcat, un dels aspectes bàsics per a aquesta tipologia de projectes.

EFINDPRO, es va iniciar al setembre de 2011, amb la reunió de llançament de projecte el “Kick off meeting “i tindrà una durada de quatre anys.