IREC participa en el projecte europeu CoolEmAll per millorar l’eficiència energètica en els supercomputadors

Cool'EM all

La iniciativa, finançada per la Comissió Europea, permetrà gestionar el consum d’energia en la Computació d’Alt Rendiment (HPC)

Barcelona, març de 2012, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) participa en CoolEmAll, un projecte finançat per la Comissió Europea que tractarà de millorar l’eficiència energètica dels centre de processament de dades.

En concret, els recursos es destinaran a la Computació d’Alt Rendiment (HPC), un àmbit clau on Europa es líder. En aquest sentit, la Comissió Europea planeja duplicar la seva inversió en aquest sector passant dels 630 milions d’euros actuals als 1.200 milions.

El projecte pretén aconseguir una major eficiència energètica en els superordenadors i en la infraestructura dels centres de processament de dades que consumeixen ingents quantitats d’energia i recursos. Per això, avaluarà el rendiment energètic de la interacció entre l’equipament maquinari i els sistemes de condicionament (calefacció i aire condicionat), així com el paper exercit per les aplicacions en el camp de l’eficiència energètica i les emissions de carboni. CoolEmAll emprarà dues eines clau per a la gestió i monitoratge del consum energètic: un programari de monitoratge i un servidor de prototips.

Per a l’execució del projecte s’ha creat un consorci que, a més de l’IREC, inclou diverses organitzacions d’investigació en l’àmbit de l’HPC, com el Centre Poznande Supercomputació i gestió de xarxes (PSNC) i el centre d’HPC de la Universitat d’Stuttgart (HLRS).

Els objectius del consorci són incrementar el coneixement sobre quins són els diferents factors que afecten l’eficiència energètica en els centres de processament de dades i el disseny d’eines que n’ajudin a reduir el consum energètic.

Aquesta iniciativa conjumina alguns dels majors centres experts en supercomputació d’Europa juntament amb prestigiosos centres d’investigació universitaris i proveïdors industrials.