IREC participa en el projecte GREEN@Hospital, que permetrà estalviar energia a hospitals europeus

logos GREEN HOSPITAL


La Fundació Sanitària de Mollet i l’Hospital Universitari Virgen de las Nieves de Granada ja es beneficien d’aquest projecte que monitoritzarà l’ús energètic

Barcelona, 3 d’abril de 2012– L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) participa en el projecte GREEN@Hospital, un nou sistema intel·ligent que monitoritza l’ús energètic dels hospitals les 24 hores al dia per optimitzar-lo. En concret l’IREC desenvoluparà els models de simulació dinàmica dels sistemes a optimitzar i els utilitzarà per avaluar algoritmes de control.

La Fundació Sanitària de Mollet i l’Hospital Universitari Virgen de las Nieves de Granada, així com dos altres centres hospitalaris europeus, ja s’han beneficiat d’aquest projecte de tres anys cofinançat pel programa ‘ICT Policy Support Programme’ com part dels ‘Competitiveness and innovation framework Programme (CIP)’.

L’estalvi energètic és especialment necessari en els hospitals perquè consumeixen molta més energia que els edificis convencionals degut, principalment, a la climatització. El nou projecte permet al personal tècnic dels hospitals optimitzar els ajustos dels sistemes de climatització, ja que utilitza mesuradors energètics de forma automàtica i en temps real per alimentar un sistema integral de control de tots els elements que influeixen en l’ambient interior i requeriments energètics. Els usuaris i gestors de l’edifici seguiran podent ajustar nivells d’il·luminació, temperatura i ventilació.

GREEN@Hospital proporciona solucions innovadores basades en tecnologies de la informació i la Comunicació (TIC) que s’usaran per optimitzar d’altres recursos energètics importants en els hospitals, com són la il·luminació i els centres de processos de dades (CPDs).

L’objectiu del projecte és aconseguir una versió del sistema GREEN@Hospital amb la suficient polivalència com per aplicar-se a qualsevol hospital de la Unió Europea. El resultat es traduirà en un estalvi energètic substancial en els hospitals, amb els seus beneficis derivats de l’estalvi econòmic en recursos energètics i en emissions de CO2.