IREC participa en el SmartCity Expo & World Congress amb l’exposició d’un sistema de microxarxa real emulada.


Barcelona acollirà la primera edició de l’SmartCity Expo & World Congress. L’objectiu del congrés se centra en donar resposta a cadascun dels reptes que planteja el nou escenari de creixement i concentració de població a les urbs. Evidentment, l’energia n’és un dels aspectes clau.

Es tracta d’un congrés anual amb un enfocament global de les “smarts cities”, entenent per aquest nom la gestió de les ciutats feta amb bon criteri. A aquest efecte, hi ha aportacions des de l’òptica mediambiental, constructiva, dels serveis als ciutadans (majorment provinents de les tecnologies de la informació) o purament de la gestió energètica, en què cada cop hi tindran més a veure la proliferació de fonts d’energia renovable i els vehicles elèctrics.

En el marc d’aquest certamen, l’IREC participa exposant la seva microxarxa. Es tracta d’una plataforma d’experimentació on es pot fer recerca de la integració de tots els components de generació, xarxa elèctrica, emmagatzematge energètic i consum, en el context del previsible proper futur. La plataforma experimental integra en una microxarxa intel·ligent i interconnectada, un conjunt dels DER (Distributed Energy Resources) existents: tecnologies de microgeneració convencionals (dièsel o motors de gas natural), tecnologies emergents (microturbines o energia dels dispositius d’emmagatzematge) i tecnologies renovables (petites turbines eòliques o generadors solars).

El fet que la microxarxa sigui emulada significa que és una reproducció de la realitat amb finalitats d’estudi en un laboratori on l’energia circula realment, tot i que a petita escala, de manera que constitueix una valuosa eina per provar les simulacions en un estadi previ a la realitat, ja que l’entorn emulat es pot comportar com un element real, si bé limitat a l’entorn de la recerca al laboratori.

Aquesta microxarxa forma part del projecte DER–IREC 22 @ MICROGRID (Nuclis Tecnològics-ACC1Ó) que es desenvolupa des de l’Àrea d’Electricitat i Electrònica de Potència de l’IREC en col·laboració amb les següents entitats que conformen el consorci: ENDESA, CIRCUTOR, GTD, B_DIGITAL, CITCEA-UPC CINERGIA i IREC.

Informació

Dates del Congrés: del 29 de novembre al 2 de desembre.
Lloc: Fira de Barcelona, Recinte Gran Via.
Pavelló:
http://www.smartcityexpo.com/