L’IREC participa en el tractament i la reutilització de les aigües residuals industrials

  • Energy and environment

El projecte Elde té com a objectiu principal la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d’estudi, l’aplicació de les diferents tècniques d’electro-depuració i la selecció de la tecnologia més òptima per a cada sector industrial. En base a aquests estudis es construirà un pilot per tractar l’aigua de la industria paperera amb l’objectiu de validar la tecnologia dins dels procés de producció. També es construirà un pilot “multisector”, més petit i versàtil, que es validarà en els sectors químic i de curtits.

Un altre objectiu important del projecte ELDE és la reducció del consum energètic associat a les tècniques d’electro-depuració mitjançant el desenvolupament de nous sistemes de potència d’alta eficiència i la utilització de fonts d’energia renovable. A més d’estudiar la viabilitat tècnica, s’avaluarà també la viabilitat ambiental i econòmica de les tecnologies desenvolupades. Els investigadors de l’IREC participaran en el projecte per aplicar noves tècniques en aquest projecte d’electro-depuració d’aigües residuals, seleccionant la tecnologia més adequada per a cadascun dels tres sectors i reduint el consum energètic associat a les tecnologies seleccionades.

El projecte ELDE (Electro-depuració d’aigües residuals industrials: viabilitat tècnica, ambiental i econòmica) està cofinançat pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el marc de la convocatòria RIS3CAT 2016, amb un pressupost superior a 1,75 milions d’euros.