IREC presenta tres treballs a la Conferencia Internacional BS2013


El grup d’Energia Tèrmica i Edificació, liderat per Jaume Salom, ha presentat tres treball en la conferencia internacional BS2013 de simulació d’edificis. IREC, únic centre de recerca espanyol en la conferencia celebrada a França, ha presentat treballs sobre la modelització estocàstica de consum residencial, il·luminació natural i rehabilitació energètica urbana.

Més informació