IX Barcelona Global Energy Challenges Conference


És una opinió generalitzada que cal potenciar la industrialització del nostre país. Per això és necessari disposar d’energia segura, a un preu competitiu i que contribueixi el menys possible al canvi climàtic per l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Això només es pot assolir posant l’èmfasi i els recursos necessaris en la recerca en l’àmbit de l’energia i en la conversió del coneixement obtingut en tecnologia aplicable.

La Conferència d’aquest any pretén posar de manifest tan la necessitat de recerca bàsica orientada a una utilització industrial final, com els camins a seguir per convertir aquesta recerca en productes o serveis aplicables. En aquest sentit, el programa està dissenyat amb conferències i workshops que pretenen donar resposta a aquestes necessitats.

A tot Europa li cal millorar la transferència de coneixement però no podem quedar endarrerits en la seva generació. L’equilibri entre les dues necessitats ha de permetre avançar cap una economia del coneixement que en aquest cas ho fa en l’àmbit de l’energia. El programa de la Conferencia pretèn ajudar a avançar cap a aquest equilibri.

Aquesta 9a edició està estructurada en una sessió plenària amb 5 ponències de diferents professors experts del MIT (USA), de la Universitat de York (Canadà) i del nostre entorn europeu.

La Barcelona Global Energy Challenges 2014, esta organitzada pel b_TEC, l’IREC, el MIT, el CIT-UPC i compta amb el suport de diverses institucions, entre les que destaquem l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquesta novena edició es realitzarà a l’Auditori de la Torre Telefónica, Diagonal 00, el dia 19 de juny de 2014.

A la tarda l’IREC organitza el workshop “Thin film future PV technologies: What beyond 2020? New scenarios for industry-academia interactions

Per més informació consultar la web.