Jornada de transferencia 2014 en materials avançats per l’energia


La xarxa de referència en materials avançats per l’energia (XaRMAE) en col·laboració amb l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i ACCIÓ organitza una jornada per tal d’informar, posar en comú la recerca i desenvolupament que es fa a Catalunya en temes de materials avançats i l’energia i presentar el seu portafoli d’expertesa i patents. La jornada serà el dia 9 d’octubre al matí a les instal·lacions d’ ACCIÓ.

La jornada està dividida en tres parts:

– Institucional: presentació de la RIS3CAT en matèria d’energia per part de la Generalitat de Catalunya.

– Formació/investigació: es convida a diferents oficines de transferència associades als grups de la XaRMAE.

– Industria: diferents clústers i plataformes industrials.

Per més informació i inscripcions descarregueu-vos el Tríptic Transferència.