L’ IREC col·labora en el III Congrés d’Edificis d’Energia Gairebé Nul·la


El grup d’Energia Tèrmica i Edificació de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya presentarà els treballs realitzats dins del marc del projecte Republic ZEB en el “III Congreso de Edificios de Energía Casi Nula”, que tindrà lloc a Madrid els dies 21 i 22 de Juny. El III Congrés EECN és l’únic esdeveniment que es celebra a nivell nacional per abordar de forma integral tots els aspectes de l’eficiència energètica a l’edificació, i com les Directives europees relatives a l’Eficiència Energètica dels Edificis, afecten als sectors de l’edificació, la construcció, l’arquitectura i els serveis relacionats. El Congrés multisectorial és de màxima rellevància i s’estructura en 3 sessions magistrals, 3 taules rodones i 20 ponències orals.

l’IREC col·labora en aquest congrés, organitzat pel Grupo Tecma Red i el Ministeri de Foment, amb el “Suport Institucional” de Ayuntamiento de Madrid, la Oficina Española de Cambio Climático OECC-MAGRAMA, el Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía-IDAE i la Dirección General de Innovación y Competitividad-MINECO.

Consulteu els enllaços del Programa, Video i web del Congrés per més informació.