L’ IREC forma part de la primera comunitat de coneixement i innovació europea en Energia (KICs)


El passat 17 de desembre a Budapest el patronat de l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) va fer públiques l’adjudicació de la primera “comunitat de coneixement i innovació” ( Knowledge and Innovation Communitites – KICs) en energia sostenible. L’atorgament d’aquest reconeixement a l’excel·lència ha estat concedit, després d’un procés de competència entre vuit grups europeus, a InnoEnergy, la proposta presentada per consorci de 35 entitats europees de rellevància que compta amb l’IREC, la UPC i ESADE entre els centres que configuren el node de Barcelona.  

KIC Innoenergy es una sòlida aliança formada per membres de reputació en els àmbits de l’educació, la recerca i la indústria. Es va crear basant-se en els enllaços de cooperació ja establerts com a principis d’excel•lència i transformació. La proposta presentada desenvolupa una estratègia que afronta les debilitats de la innovació dins el marc europeu i es posa com a objectiu liderar el motor de la innovació en el camp de l’energia sostenible. L’apropament tecnològic del projecte cobreix els reptes més importants del Strategic Ener-gy Plan (SET Plan) de la Unió Europea i s’orienta a una transformació complerta del sistema.

Estructuralment InnoEnergy produirà  innovació d’una manera sistemàtica a través de la creació de massa crítica integrant els diferents actors del triangle de coneixement d’una manera sostenible i estructurada. Per aconseguir-ho, InnoEnergy s’organitzarà i dirigirà com un negoci. La seva formació com a empresa europea ( European Company- SE) li donarà estabilitat i capacitat per reforçar els mecanismes vers a la innovació. El model de govern que es farà servir per a la gestió i direcció del projecte assegurarà la unió i la creació de valor de l’aliança. La seu principal de InnoEnergy estarà a Brussel·les, i tindrà, sis nodes operatius a Barcelona, Karsrhue, Grenoble, estocolm, Eindowen-Leuven i Cracòvia.

Sobre el paper de l’IREC a InnoEnergy 

L’IREC, com a centre de referència en energia, conjuntament amb CIEMAT i amb els grup de la UPC, liderarà els projectes de recerca que s’impulsin des del node de Barcelona.

Aquests projectes s’orientaran, per una banda cap al desenvolupament de tecnologia i de innovació en energies renovables a través de projectes com ho son la plataforma d’assajos d’aerogeneradors al mar en aigües profundes; projectes de reducció de costos i millora de l’eficiència en sistemes solar fotovoltaics; projectes de reducció de costos i millora de l’eficiència en sistemes solars termoelèctrics (CSP) i projectes de millora de la fiabilitat dels aerogeneradors per incrementar el seu rendiment.

L’altre orientació d’aquests projectes és cap al desenvolupament de nous productes i serveis en l’àmbit de l’eficiència energètica a través de l’increment de l’eficiència energètica en el processos industrials, la disminució del consum en els edificis i la contribució per a què la petita i mitjana empresa orienti els seus productes cap a les noves aplicacions energèticament més eficients.
 

EIT i les comunitats de coneixement i innovació (KICs)

L’European Institue of Innovation and Technology es la clau per al creixement sostenible i competitivitat europees a través de l’estimulació de líders mundials en la innovació amb un impacte positiu en l’economia I societat.  La missió de l’EIT es créixer i capitalitzar la capa-citat d’innovació dels actors de l’educació superior, recerca, negoci i emprenedoria d’Europa a través de la creació de Comunitats superiors de Coneixement i Innovació.

D’acord amb l’esperit de la declaració de Lisboa, Europa ha de millorar la seva capacitat de innovació; aquest és l’objectiu d’aquesta nova iniciativa internacional.