La Dr. Sònia Abelló, participa amb una oral presentation a la 7th Iinternational Conference on Environmental Catalysis

ICEC 2012

La Dra Sònia Abellò, investigadora de l’àrea de Bioenergia i Biocombustibles de l’IREC, ha impartit una oral presentation del treball: “Hydrogen production by Ethanol Steam Reforming over Ni-Fe catalysts derived from Hydrotalcite-like precursors” a la 7th International Conference on Environmental Catalysis, a Lyon, França.

Els autors de l’estudi presentat són: Sònia Abelló, Evgeniy Bolshak i Daniel Montané

El Congrés és un referent en el sector i ha estat una oportunitat excel·lent per posar en comú la visió general dels estudis d’investigació més avançats en la matèria. Durant les jornades s’han tractat des del desenvolupament i la caracterització de nous materials catalítics, fins a la seva aplicació per a la protecció del medi ambient.