La investigació amb cel·les solars de kesterites connecta tot el món


El Dr. Paul Pistor ha visitat recentment el grup del Dr. Xiaojing a la Universitat de Nova Gal·les del Sud (UNSW) a Austràlia, un dels principals centres de materials i tecnologies relacionades amb kesterites basades en azufre. El Dr. Pistor es va unir al grup de materials per a l’energia Solar de l’IREC al començament de l’any 2015 amb una beca Marie – Curie – IEF i treballa en una nova generació de cel·les solars de capa prima sintetitzades amb materials sostenibles. El Dr. Pistor va ser convidat a visitar el grup de la UNSW per presentar les seves ultimes investigacions i avaluar una possible col·laboració amb el grup australià. Com part de la seva visita, va ser convidat a donar una conferència en el programa “Public Research Seminars of the School of Photovoltaic and Renewable Energy Engineering (SPREE)” de la UNSW. La conferència està disponible al següent enllaç.

“Tot i estar situat a l’altra banda del món, les línies de recerca del nostre grup i el grup del Dr. Xiaojing de la UNSW són molt similars”, va afirmar el Dr. Pistor. Tots dos estan tractant d’augmentar la eficiència de les cel·les solars basades en absorbidors de kesterita, un material abundant a l’escorça terrestre. “El nostre treball és bastant complementari,” va dir, “mentre que nosaltres hem assolit resultats molt prometedors amb eficiències superiors al 10% mitjançant la implantació de Ge en el procediment del creixement de les kesterites basades en seleni (Cu2ZnSnSe4: Ge), el grup australià ha assolit un nou rècord > 9% amb kesterites basades en sofre (Cu2ZnSnS4). Aconseguint millorar l’absorbidor canviant la composició de (Cd, Zn)S de la capa buffer i estant en línia amb els objectius del projecte JUMPKEST. Ambdós grups han posat els seus esforços en l’enginyeria de les unions i interfícies així com en la qualitat de l’absorbidor. Creiem que aquests aliatges i la implantació de nous elements en l’estructura de les kesterites pot ser fonamental per augmentar l’eficiència de les cel·les. Tot i que hi ha diferencies estructurals entre els components dels absorbidors, s’espera poder aprendre molt mútuament. A principis del proper any es començarà a intercanviar les primeres mostres i actualment s’està avaluant com articular conjuntament projectes de recerca.”

“The research leading to these results has received funding from the People Programme (Marie Curie Actions) of the European Union’s Seventh Framework Programme FP7/2007-2013/ under REA grant agreement n°GA 625840 (“JumpKEST”).

Reflects only the author’s view and that the Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.”