La publicació “On the role of individual metal oxide nanowires in the scaling down of chemical sensors”, ha estat reconeguda com un dels 11 articles espanyols acceptats a la revista Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) més citats des de l’any 2009

PCPP
  • Energy storage

La publicació “On the role of individual metal oxide nanowires in the scaling down of chemical sensors” en la que han participat el Dr. Francisco Hernández i el Prof. Joan Ramon Morante ha estat reconeguda com un dels 11 articles espanyols acceptats a la revista Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) més citats des de l’any 2009 i per aquest motiu serà de lliure accés durant el mes de juliol de 2010.

PCCP és una revista de prestigi internacional editada per la RSC (Royal Society of Chemistry) Publishing i actualment té un índex d’impacte de 4.116, essent la 3ª més important a l’àrea PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL de l’índex JCR (Journal Citaction Report).