La Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic ha resolt atorgar el recolzament d’Espanya al projecte de l’IREC “ZÈFIR Floating Med Wind Plant”, d’aerogeneradors marins flotants, a la convocatòria europea del Programa NER 300

Zefir

El projecte ha obtingut la màxima puntuació d’una llista de 16 propostes presentades.

El projecte “ZÈFIR Floating Med Wind Plant”, que consisteix en la construcció d’una planta eòlica experimental de 25 MW en aigües territorials del mar Mediterrani, davant les costes de Tarragona, composta per 5 aerogeneradors flotants, ha estat seleccionat per la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, per representar Espanya en la convocatòria de la Comissió Europea NER 3001.1

En el marc de les Categories de projectes de demostració de tecnologies innovadores d’energia renovable (FER), la proposta de l’IREC s’ha presentat a la categoria de projectes en el sector eòlic i a la subcategoria “Sistema eòlic flotant en alta mar, amb una capacitat nominal de 25 MW”.

El projecte s’enviarà al Banc Europeu d’Inversions BEI, amb el recolzament d’Espanya, seguint el procés establert en la mencionada convocatòria, per competir amb la resta de propostes remeses per la resta d’Estats membres de la UE. El projecte que resulti guanyador rebrà un important recolzament econòmic de la UE en forma de subvenció que li garantirà la viabilitat econòmica. La decisió final s’espera a finals del 2011.

La Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic ha seleccionat el projecte “ZÈFIR Floating Med Wind Plant” com el millor d’una llista de 16 propostes presentades, de diverses tecnologies de generació d’energies renovables: eòliques, solars, bioenergia, oceàniques i de xarxes intel·ligents.

Els criteris d’avaluació de les propostes contemplen: cost unitari en termes de rendiment, potencial reducció de gasos d’efecte hivernacle, coherència amb la política energètica nacional, impacte i beneficis econòmics i socials, i coherència amb el SET Plan.

El projecte “ZÈFIR Floating Med Wind Plant”, promogut per l’IREC i en col·laboració amb els fabricants d’aerogeneradors, ACCIONA Windpower, ALSTOM i GAMESA, consisteix en la instal·lació de 5 aerogeneradors amb diferents tecnologies de subestructura flotant, a una distància de 30 km de la costa de Tarragona i a una profunditat de 110 metres. La potència nominal de la Planta experimental serà de 25 MW.

El projecte de l’IREC, l’únic liderat per un centre de recerca, forma part de l’ambiciós programa de l’Institut de construir la Planta ZÈFIR Test Station per a assaig d’aerogeneradors marins, actualment en fase de desenvolupament, i que es configura en dues fases diferenciades:

  • Primera fase: consisteix en un màxim de 4 aerogeneradors amb cimentacions ancorades al fons marí, amb una potència total màxima de 20 MW, situats a uns 3,5 km de la costa, en aigües amb una profunditat aproximada de 40 m.
  • Segona fase: s’ha plantejat una infraestructura en la qual la indústria del sector pugui desenvolupar solucions tecnològiques en aigües de gran profunditat, que constarà d’uns 8 aerogeneradors flotants, amb una potència total d’uns 50 MW, situats aproximadament a 30 km de la costa, en aigües amb una profunditat superior a 100m.

L’objectiu de “ZÈFIR Floating Med Wind Plant” és demostrar la viabilitat de forma conjunta de diferents solucions innovadores per a aerogeneradors sobre estructures flotants.

El projecte cobreix una important necessitat que avui tenen les empreses fabricants d’aerogeneradors i de construcció i explotació de parcs eòlics marins. Actualment hi ha previstos 40.000 MW eòlics en els propers 10 anys al Mar del Nord, però el Mediterrani no disposa de plataforma continental i, per tant, l’expansió de l’energia eòlica al mar s’haurà de fer en aigües profundes amb noves solucions tecnològiques sobre estructures flotants com les que pretén demostrar el projecte.

Els objectius primordials són:

  • Desenvolupament tecnològic: Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica de diferents tecnologies de subestructures flotants per a diferents models d’aerogenerador.
  • Accés al mercat de les empreses espanyoles: Incrementar la credibilitat tecnològica en aquest tipus de solucions, que ajudarà que els fabricants espanyols puguin accedir als mercats internacionals d’eòlica marina, i a les vies de finançament necessàries.
  • Demostració de tecnologia eòlica marina al Mediterrani: Fins ara tot el desenvolupament eòlic marí està previst al Mar del Nord, i aquest projecte obriria les portes al seu desenvolupament al Mediterrani amb l’ús de nova tecnologia flotant.
  • Visibilitat: Disposar del primer parc eòlic marí “comercial” amb aerogeneradors flotants per convertir-se en referència en aquest nou sector de negoci.
  • Desenvolupament industrial: Generar oportunitats de creació de nous negocis al voltant del port de Tarragona i de la seva zona d’influència, així com en d’altres punts de la costa peninsular.
  • Formació: Desenvolupar nous programes formatius de gran demanda molt singulars i d’alta capacitació.

1 D’acord amb allò establert en la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d’octubre, i en la Decisió 2010/670/UE, de 3 de novembre, de la Comissió Europea.