La ‘start-up’ Ledmotive proporciona il•luminació intel•ligent a la última exposició de la National Gallery de Londres


Ledmotive ha desenvolupat una nova tecnologia intel·ligent basada en LEDs. La seva font de llum permet generar il·luminació personalitzada de manera dinàmica, ja sigui reproduint exactament una font natural com la llum d’una espelma o la llum solar, o bé creant llum artificial mai vista anteriorment.

Aquesta tecnologia presenta aplicacions en nombrosos camps com la salut, el màrqueting sensorial, l’agricultura, el sector residencial, la investigació i també en el món de l’art, a on Ledmotive ha aconseguit il·luminar una mostra en la National Gallery, una de les pinacoteques més importants del món.

Per més informació consulteu el link.