L’article “Synthesis and applications of one-dimensional semiconductors” és un dels 25 més visitats en la revista “Progress in Materials Science” al llarg del primer trimestre del 2010

L’article “Synthesis and applications of one-dimensional semiconductors” és un dels 25 més visitats en la revista “Progress in Materials Science” al llarg del primer trimestre del 2010.
  • Energy storage

La publicació, en la que ha participat el Dr. Francisco Hernandez, Investigador de l’Àrea de Materials Avançats per a l’Energia de l’IREC, és una review sobre l’estat de l’art en la síntesi i les aplicacions dels semiconductors unidimensionals.Progress in Materials Science és una de les revistes més prestigioses de la Ciència dels Materials, essent la tercera revista més citada dins d’aquest camp, segons l’índex de JCR, Journal Citation Reports.