L’IREC contribueix a la millora en el disseny i la qualitat de la il·luminació en el sector de l’automoció


El Grup d’Il·luminació de l’IREC, està col·laborant amb l’empresa LPI (Light Prescriptions Innovators) Europe en el desenvolupament d’una línia innovadora de llums per l’automoció (davanters i posteriors) que es caracteritza per generar una llum uniforme en tota la zona visible de l’il·luminaria respectant en tot moment el perfil de la carrosseria. Aquesta innovació ofereix grans possibilitats estètiques i de disseny ja que la lluminària es mimetitza amb les línies exteriors del vehicle. Aquest sistema d’il·luminació es basa en dos pilars fonamentals. D’una banda, l’òptica ultra-prima Camaleón, creada per LPI Europe, que és ideal per satisfer les habituals restriccions d’espai dels vehicles. Per l’altre, l’electrònica, totalment desenvolupada pel Grup d’Il·luminació de l’IREC i basada en tecnologia LED, consta d’una única matriu de LEDs de diferents longituds d’ona capaços de cobrir totes les funcionalitats necessàries en un vehicle per l’exclusiu software de control. El far intel·ligent Camaleón és doncs un sistema molt compacte que redueix apreciablement l’espai típicament destinat a aquests elements d’il·luminació gràcies a la combinació d’una òptica ultra-compacta i d’un sistema LED monolític capaç de cobrir amb una mateixa placa PCB totes les funcions d’il·luminació i senyalització d’un cotxe (posició, fre, intermitent, etc).

El projecte està coordinat pel grup Secpho (Southern European Cluster in Photonics and Optics), dins del marc del projecte Camaleón, finançat pel Ministerio de Industria Energía y Turismo mitjançant la convocatòria de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’S).

Per més informació visiteu l’enllaç del projecte Camaleón.