L’IREC coordina la comunitat RIS3CAT d’energia sostenible i eficient aprovada per la Generalitat de Catalunya


La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, ha destinat  19,1 milions d’euros provinents dels fons FEDER a les primeres cinc comunitats RIS3CAT amb l’objectiu de transformar sectorialment l’economia catalana a través de la creació de nous productes i serveis innovadors, que es duran a terme fins el 2020.

La Comunitat RIS3CAT Energia, coordinada  per l’IREC, engloba projectes de recerca i innovació liderats per la industria per fer de Catalunya un referent a nivell europeu i mundial en el àmbit del coneixement i aspectes innovadors en matèria d’energia. Grans empreses, Pimes, centres de recerca, universitats, entre d’altres, amb seu a Catalunya, col·laboren per millorar la competitivitat del sector.

Per tal de respondre als reptes plantejats per l’estratègia d’especialització intel·ligent a Catalunya,  la comunitat RIS3CAT d’energia sostenible i eficient, s’estructura en 3 pilars d’innovació: tecnologies de baixa emissió en carboni, xarxes intel·ligents i eficiència energètica, cobrint tot el cicle de vida des de la generació, transport i utilització eficient de l’energia.

Més informació a la Nota de Premsa

Aquest projecte està cofinançat per Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.