L’IREC i LPI desenvolupen un nou sistema d’il·luminació per al sector de l’automoció


El Grup d’Il·luminació de l’IREC, està col·laborant amb l’empresa LPI (Light Prescriptions Innovators) Europe en el desenvolupament d’una línia innovadora de sistemes de illuminació LED espectralment sintonitzables per l’automoció. La tecnologia es caracteritza per la combinació d’una òptica ultra-compacta i d’un sistema LED monolític capaç de cobrir amb una mateixa lluminaria totes les funcions d’il·luminació i senyalització d’un cotxe (posició, fre, intermitent, etc).

El projecte està finançat pel Ministerio de Industria Energía y Turismo mitjançant la convocatòria de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’S).

Per més informació visiteu l’enllaç del projecte Camaleón.