L’IREC inicia el procés d’adjudicació de les posicions de la Fase 1 de la planta d’assajos eòlico-marina ZÈFIR

molins

TERMINI de presentació de sol·licituds per instal·lar d’1 a 4 aerogeneradors: fins al 30 de gener de 2012

L’Institut de recerca en Energia de Catalunya (IREC) ha iniciat el procés d’adjudicació de les posicions de la Fase 1 del projecte ZÈFIR Test Station, la primera plataforma eòlico-marina d’Espanya per a l’assaig tecnològic i ambiental d’aerogeneradors marins.

ZÈFIR Test Station serà una planta de recerca internacional per a l’assaig d’aerogeneradors marins en aigües profundes que s’ubicarà a la costa de Tarragona i es desenvoluparà en dues fases. La primera consistirà en la instal·lació d’un màxim de 4 aerogeneradors ancorats al fons del mar, a uns 3,5 quilòmetres de la costa, amb una potència total no superior a 20 MW; la segona comptarà amb un màxim de 8 aerogeneradors flotants que s’instal·laran a uns 30 quilòmetres de la costa i que sumaran un màxim de 50 MW.

Les empreses interessades, que ja poden presentar les seves Mostres d’Interès per participar en el procés d’adjudicació de les quatre posicions de la primera fase del projecte, han de complir uns requisits mínims, entre els quals figuren pertànyer al sector empresarial que impulsa el desenvolupament de la investigació en l’àmbit de l’energia eòlica, presentar un prototip d’aerogenerador per a ús marí i presentar una descripció del pla d’R+D multianual a dur a terme en la planta.

Aquesta és l’única oportunitat per als interessats que pretenguin assajar un aerogenerador en aquesta plataforma singular. El termini per presentar les candidatures finalitza el dia 30 de gener de 2012. A partir d’aquest moment, les propostes seran avaluades per l’IREC per seleccionar els candidats aptes, als quals posteriorment se’ls proporcionarà el document descriptiu amb la definició tècnica del projecte i les condicions contractuals, així com els criteris de selecció sobre els quals s’avaluaran les ofertes rebudes.

Posteriorment, l’IREC iniciarà un diàleg competitiu amb els interessats i, a la fi de maig, s’adjudicaran les posicions de la Fase 1 de ZÈFIR.

L’adjudicació de cadascuna de les posicions de la Fase 1 de ZÈFIR donarà dret als adjudicataris a instal·lar el seu prototip d’aerogenerador marí i a operar-lo durant un període de 20 anys. A canvi d’aquest dret d’explotació, els fabricants es comprometran a complir amb un programa d’R+D plurianual, elaborar el projecte executiu de la planta d’assajos i dur a terme la construcció i manteniment de la mateixa.

L’IREC col·laborarà en el desenvolupament de la planta ZÈFIR Test Station obtenint tots els permisos necessaris per a la seva construcció, proporcionant la informació de l’entorn i gestionant la venda de l’energia produïda. L’IREC liquidarà a favor de cada fabricant els ingressos derivats de la venda d’energia.

Sobre l’IREC:
L’IREC és el centre de recerca del sector de l’energia de referència a Catalunya. Creat el
2008, està especialitzat en activitats de Recerca i Desenvolupament de Tecnologia relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica i amb les energies renovables; més concretament, té línies de treball en les tecnologies relacionades amb micro-xarxes, vehicle elèctric, emmagatzematge d’energia, eficiència en edificació, bioenergia i biocombustibles, i energia eòlica marina.

El centre també disposa d’una àrea d’electricitat i electrònica de potència, una altra destinada a la recerca, el disseny i la caracterització de materials per a l’energia, i una tercera dedicada a la recerca social i tècnica en l’àmbit de l’energia. El centre es desenvoluparà de manera progressiva fins a l’any 2014, data en què comptarà amb 160 investigadors molt qualificats.

L’IREC, presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena i López, té una
seu a Barcelona i una altra a Tarragona. Té com a patrons la Generalitat de Catalunya -a
través del departament d’Empresa i Ocupació i del departament d’Economia i Coneixement, i el Govern de l’Estat, a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) i del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA). Entre la resta dels seus membres hi figuren la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, així com les companyies Endesa, Gas Natural Fenosa, Fundación Repsol, Enagás, Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) i Alstom.

Les infraestructures i l’equipament científic i tecnològic de l’IREC han estat cofinançats pels fons FEDER del Programa Operatiu Catalunya 2007-2013, pel Ministeri de Ciència i Innovació i per la Generalitat de Catalunya.