L’IREC participa al grup de treball d’edificis d’energia gairebé nul (nZEB) coordinat per l’ICAEN


Amb l’objectiu de contribuir al compliment de la Directiva Europea 2010/31/UE, que marca que a partir del 31 de desembre del 2020, tots els edificis hauran de tenir un consum d’energia quasi zero (nZEB), un objectiu que s’avança a finals del 2018, per als edificis ocupats propietat d’autoritats públiques. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) coordina el grup de treball per promoure els edificis nZEB, que està format per Centres de Recerca i Tecnològics de Catalunya (IREC, LEITAT, ASCAMM-EURECAT, CIMNE i ICAEN) i que participen en projectes Europeus per la promoció de la construcció i rehabilitació d’edificis altament eficients.

A més de les diferents activitats de divulgació organitzades pel grup, com ara “Curs d’introducció a la construcció d’edificis nZEB”, s’ha habilitat un espai al web de l’ICAEN on és mostren els diferents projectes en els que s’està treballant la temàtica, com ara RePublic_ZEB, SmartReflex i TRIBUTE entre d’altres.