L’IREC participarà com un dels socis del projecte FOTOSENS

  • Energy storage

El projecte FOTOSENS té com a objectiu el desenvolupament i la demostració de dispositius fotovoltaics avançats per a l’alimentació de petits sistemes autònoms, basats en la implementació de processos de baix cost amb un alt grau de flexibilitat tecnològica i escalabilitat pel seu possible desplegament massiu. El projecte proposa el desenvolupament i demostració de processos basats en tècniques d’impressió i tractaments làser, fàcilment transferible a qualsevol tipus de substrat. Els resultats d’investigació de FOTOSENS podrien tenir un alt potencial per al desenvolupament i disseny de sistemes d’alimentació autònoms per a aplicacions IoT (Internet of Things). Per desenvolupar aquestes tècniques s’ha format un consorci entre una empresa espanyola (FAE S.A.U), juntament amb una universitat (Universitat de Saragossa) i un centre de recerca (Institut de Recerca en Energia de Catalunya -IREC). El projecte té una durada de 3 anys i un finançament d’aproximadament 800K€.

FOTOSENS (Nous processos industrials sostenibles per a la producció de dispositius fotovoltaics competitius integrables en sensors i sistemes autònoms, RTC-2017-5857-3) es un projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat dins del Programa Reptes Col·laboració.

El projecte FOTOSENS està finançat per FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación/ Proyecto (RTC-2017-5857-3).

Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.