l’IREC participa com expert representant a Espanya en un projecte de l’Agència Internacional de l’Energia sobre edificis de consum energètic zero

edifici

El projecte estarà liderat pel dr. Jaume Salon, group leader en energia tèrmica i edificació de IREC i una de les persones de major reputació tècnica en l’àmbit de l’eficiència energètica a Espanya.

Dimarts, 1 de Juny de 2010– . IREC l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya participa com expert nacional representant a Espanya en el projecte “Towards Net Zero Energy Solar Buildings”, en català, “Cap a edificis solars de consum energètic zero(*)” promogut per la IEA, per les seves sigles en anglès, Agència Internacional de l’Energia.

El projecte té com principals objectius treballar en el marc col·laboratiu internacional per l’estudi i el desenvolupament d’edificis de consum energètic zero o casi nul, basat en una metodologia internacional harmonitzada. D’altra banda, pretén investigar en el disseny d’edificis tecnològicament avançats, amb l’objectiu d’aplicar solucions innovadores i eines de disseny. Finalment aquest projecte persegueix potenciar la difusió i el suport a la transferència del coneixement, promovent als mercats nacional i internacional edificis energèticament sostenibles.

Segons el Dr. Jaume Saló “L’objectiu d’aconseguir edificis de consum energètic zero, no és utòpic com ho demostra l’existència d’experiències exitoses, però planteja una sèrie de desafiaments tecnològics i de negoci, que han d’arribar a ser un repte i factor motivador per al sector de l’edificació”.

Així mateix, recentment l’IREC ha estat acceptat com nou membre de l’Associació Europea I2B, Energy Efficient Buildings. Entre altres objectius I2B es proposa generar a Europa un entorn favorable en l’àmbit de l’educació, el desenvolupament i la innovació en l’àrea de l’eficiència energètica en edificis.

L’Associació I2B, amb seu a Brussel·les, va ser creada per nou membres fundadors (Acciona, Arup, Bouygues, D’apollonia, EDF, Mostostal, Philips, Saint-Gobain i Stiebel Eltron) i està operativa des de Gener de 2009. És una associació oberta a totes les organitzacions interessades en l’eficiència energètica aplicada a la investigació d’edificis

(*) Edifici de consum energètic zero o gairebé zero és un edifici amb un alt nivell d’eficiència energètica, on la ja reduïda quantitat d’energia requerida hauria de ser coberta per energia procedent de fonts renovables. La despesa energètica mundial concentra un 40% del seu consum en els edificis. Els factors d’escassesa de recursos energètics, els elevats preus dels combustibles fòssils i 1’efecte que el seu ús té en el clima, fan als edificis un dels principals punts on focalitzar les polítiques d’estalvi i eficiència energètica. La Unió Europea i altres països estan estudiant l’adopció de polítiques a curt i mig termini que promoguin que els nous edificis siguin de consum energètic gairebé nul.

Sobre l’IREC
L’IREC és el centre de recerca del sector de l’energia de referència de Catalunya, amb seus a Barcelona i a Tarragona. Creat l’any 2008, està especialitzat en tasques de Recerca i Desenvolupament de Tecnologia relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica i amb energies renovables; més concretament, té línies de treball en les tecnologies relacionades amb microxarxes, vehicle elèctric, emmagatzematge d’energia, eficiència en edificació, bioenergia i biocombustibles, i energia eòlica marina. El centre també disposa d’una àrea d’electricitat i electrònica de potència, d’una altra destinada a la investigació en recerca, disseny i caracterització de materials per a l’energia, i d’una tercera dedicada a la Investigació sociotècnica en l’àmbit de l’energia. El centre es desenvoluparà de manera progressiva fins al 2014, data en què comptarà amb 160 investigadors i enginyers d’alta qualificació.

L’IREC, presidit pel conseller Antoni Castells, té com patrons la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Economia i Finances i el d’Innovació, Universitats i Empresa, el govern de l’Estat a través del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) i de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, Endesa, Gas Natural – Unió Fenosa i la Societat General d’Aigües de Barcelona (AGBAR). Recentment s’han incorporat al patronat, Fundació Repsol, Enagás, Companyia Logística d’Hidrocarburs CLH i Alstom. IREC té dues seus: una a Barcelona i l’altra a Tarragona. Les infraestructures i l’equipament científic-tecnològic de l’IREC han estat cofinançats pels fons FEDER del Programa OPERATIU CATALUNYA 2007-2013, pel Ministeri de Ciència i Innovació i per la Generalitat de Catalunya