L’IREC participa en el projecte europeu SOI-HITS per reduir les emissions de carboni

soi-hits

La investigació, en la qual participa la Universitat de Cambridge, entre altres socis, permetrà un estalvi energètic de més del 15% a les llars.

Barcelona, maig de 2012.- L’àrea de Materials Avançats per a l’Energia de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) participa en SOI-HITS (Silicon on Insulator High Temperature Systems), un projecte europeu dut a terme per un consorci multidisciplinari que ha de desenvolupat sensors d’alta temperatura compatibles amb la tecnologia CMOS, que ajudaran a reduir les emissions de carboni i augmentar l’estalvi d’energia.

L’objectiu del projecte és aconseguir un estalvi energètic en la indústria de la caldera domèstica de més del 15%. Tenint en compte que en la Unió Europea (UE) hi ha uns 40 milions de calderes domèstiques i que la taxa de creixement és del 15% per any, un estalvi del 15% en energia equivaldria a uns 3,6 milions d’euros l’any. La major part del projecte SOI-HITS està finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea (FP7ICT) i finalitzarà a finals d’agost de 2014.

L’IREC és el responsable de la recerca relacionada amb les plataformes de sensors, el disseny, les simulacions numèriques i la selecció de materials, així com del disseny de sistemes de molt baix consum.

A part de l’IREC, formen part del consorci responsable del projecte altres entitats com:

Microsemi, líder en solucions semiconductores de diferents potències i nivells de seguretat, fiabilitat i rendiment, i Cambridge CMOS Sensors, una empresa spin off que explotarà la revolucionària tecnologia intel·ligent de sensors de gas desenvolupats per les Universitats de Cambridge i Warwick. A més, la Universitat de Cambridge es farà càrrec de la coordinació científica i de la direcció tècnica del disseny, a més de la fabricació de nanosensors en ambients agressius.

Per la seva part, Cisoid, empresa líder en solucions semiconductores d’alta temperatura, dissenyarà un circuit intel·ligent d’alta temperatura altament integrat pel sensor de gas i Honeywell Rumania serà responsable de la part de demostració i proves. Aquesta es farà càrrec de supervisar l’explotació del projecte i estarà involucrada en el disseny dels sensors de gas i en la seva fabricació, així com en la simulació numèrica dels sensors i en els sistemes de detecció desenvolupats en el projecte.

La Universitat Catòlica de Lovaina dissenyarà i provarà un sensor de concentració de vapor d’aigua, un fotodiode UV i els circuits electrònics associats d’alta temperatura, i la Universitat de Warwick, un laboratori de Microsensors i Bioelectrònica de renom mundial (exlaboratori de recerca de sensors), serà la responsable de caracteritzar i provar els sensors de gas en condicions ambientals adverses.

Per a més informació:

Sra. Ivón Martínez
Responsable de Comunicació
IREC, Institut de Recerca en Energia de Catalunya
C/Jardins de les Dones de Negre, 1, 2a planta
08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona
Tel.:+34 933 562 615
imartinez@irec.cat
www.irec.cat