L’IREC participa en el projecte MARIE per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis existents a l’àrea mediterrània

med

El projecte tindrà una durada de tres anys i compta amb un pressupost de sis milions d’euros.

Barcelona, juliol de 2011. – L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) ha signat un acord de consorci amb 22 socis més de diferents regions mediterrànies per tal de participar en el desenvolupament del projecte MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement). L’objectiu principal del projecte és establir els fonaments tècnics, econòmics i socials per a la renovació energètica a gran escala de l’actual parc d’edificis de la Mediterrània i en el marc de les polítiques de la UE. El projecte, que va ser aprovat a finals de febrer del 2011 i es va iniciar l’abril d’aquest mateix any, té un pressupost de 6 M € i està cofinançat pel programa Med de la Unió Europea i per les diferents entitats que participen en el projecte. 

 El projecte MARIE està liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i compta amb la participació de regions mediterrànies de països com ara França, Itàlia, Grècia, Malta, Eslovènia, Montenegro i Xipre. Signat recentment, el projecte pretén superar les principals barreres de mercat, institucionals i financeres, i crear oportunitats de desenvolupament sostenible a la regió mediterrània. MARIE inclou activitats pilot per poder provar les solucions i/o els serveis més eficients, com també les mesures desenvolupades, i per garantir l’impacte territorial.

Antoni Martínez, director general de l’IREC afirma que: “la signatura d’aquest projecte dóna un impuls molt important a la recerca sobre l’eficiència energètica en rehabilitació que estem duent a terme des del grup d’Edificació i Energia Tèrmica de l’IREC”. I afegeix que: “aquest conveni permetrà, a més a més, col·laborar amb països de l’àrea mediterrània amb característiques climàtiques similars a les nostres i definir les estratègies i les solucions específiques de rehabilitació energètica d’edificis per a la regió mediterrània”.

Sobre l’IREC 

L’IREC és el centre de recerca de referència del sector de l’energia a Catalunya. Creat l’any 2008, està especialitzat en activitats de recerca i de desenvolupament de tecnologia relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica i amb les energies renovables. Més concretament, té línies de treball a les tecnologies relacionades amb microxarxes, vehicles elèctrics, emmagatzematge d’energia, eficiència en l’edificació, bioenergia i biocombustibles i amb l’energia eòlica marina. El centre també disposa d’una àrea d’electricitat i electrònica de potència i d’una altra àrea destinada a la recerca, el disseny i la caracterització de materials per a l’energia. El centre es desenvoluparà de manera progressiva fins a l’any 2014, data en què comptarà amb 160 investigadors altament qualificats (www.irec.cat).

L’IREC, presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena i López, té una seu a Barcelona i una altra a Tarragona. Té com a patrons la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Ocupació i del Departament d’Economia i Coneixement, i el Govern de l’Estat, a través del Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT) i de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE). Entre la resta dels seus membres cal esmentar la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, com també les companyies Endesa, Gas Natural Fenosa, Fundació Repsol, Enagás, Companyia Logística d’Hidrocarburs (CLH) i Alstom.

Les infraestructures i l’equipament cientificotecnològic de l’IREC han estat cofinançats pels fons FEDER del Programa Operatiu Catalunya 2007-2013, pel Ministeri de Ciència i Innovació i per la Generalitat de Catalunya.