L’IREC participa en les jornades Wind to Wheel


W2W 2011 es tracta del primer simposi que pretén proporcionar un espai per discutir els desafiaments del sistema d’energia elèctrica del vent i els desafiaments de la integració dels vehicles elèctrics a la Xarxa. Això significa un Calvi en la manera d’explotar el sistema amb les xarxes intel·ligents ( smart Grids) xarxes de comunicació, electrònica de potencia i ENERTRONIC.

Per més informació podeu consultar el web fent click aquí.