L’IREC presentarà les conclusions finals del projecte GREEN @ hospitals


IREC juntament amb la resta de socis del projecte GREEN @ hospitals, presentarà el proper dia 20 de febrer les conclusions finals del treball realitzat durant els tres anys del projecte

El grup de recerca de l’IREC “Eficiència energètica: sistemes, edificis i comunitats (ECOS) participarà com a soci del projecte Green@Hospital a la jornada concloent, sota el títol “Re-energitzar l’assistència sanitària de la salut, un repte sostenible?”, que tindrà lloc a Ancona (Itàlia) el proper 20 de Febrer.

Els hospitals són coneguts per ser grans consumidors d’energia i en la majoria dels països europeus l’alta proporció d’envelliment de la construcció fa que aquests edificis públics siguin energèticament menys eficients. Avui dia hi ha una creixent urgència per aconseguir un estalvi energètic real dels edificis existents, així com de la construcció de nous hospitals més sostenibles.

L’IREC com a soci en el projecte europeu Green@hospital, ha col·laborat en la caracterització i modelització dels sistemes energètics existents en els hospitals, així com en el desenvolupament dels sistemes de gestió i control per a aquests sistemes que, aplicats mitjançant les últimes solucions TIC, permeten optimitzar el seu consum energètic i procurar l’objectiu d’estalvi energètic fixat en el 15%. Les solucions desenvolupades s’han posat a prova en quatre hospitals europeus, amb l’objectiu de estandaritzarlas i replicar en altres edificis públics.

Per tal de difondre aquest impacte social i econòmic, el projecte Green@Hospital, després de tres anys d’activitats, presentarà els resultats obtinguts en una jornada  amb títol “Re – energitzar l’assistència sanitària de la salut, un repte sostenible? “, en la què tractaran la sostenibilitat dels hospitals europeus, aportant diverses solucions de control i estalvi adoptades en quatre hospitals europeus que han estat seleccionats com a centres pilot per formar part d’aquest projecte, tenint en compte la presència de solucions tecnològiques avançades per a la eficiència energètica, el fons cultural i geogràfic.

La jornada de treball concloent del projecte GREEN@Hospital presentarà la validació de la solució proposada en el projecte, sota condicions operatives reals demostrant el considerable estalvi d’energia, com el de Ancona (Itàlia), que els participants tindran l’oportunitat de visitar i constatar els avenços en termes de reducció del consum d’energia dins i fora de l’àmbit hospitalari, on s’informarà als usuaris finals, així com la difusió en la comunitat científica, tecnològica.

Per a més informació, visiteu el programa al web GREEN@Hospital