L’IREC, representat pel Dr. Josep Carreras, responsable del grup d’il·luminació, forma part del Comitè espanyol de l’any internacional de la llum


L’any internacional de la llum i tecnologies basades en la llum, va ser declarat per les Nacions Unides, a finals del 2013, com una iniciativa global que pretén comunicar a la societat la importància de la llum i la seva tecnologia en àrees com ara l’energia, salut, educació, comunicació o el medi ambient. Mostrant a la societat el paper que juga la llum a la seva vida quotidiana. Contribuint a una millor educació i coneixement de les tecnologies basades en la llum.

El Comitè Espanyol de l’Any Internacional de la Llum, és un Comitè multidisciplinari, presidit per la catedràtica María Josefa Yzuel de la UAB, constituïda pel Dr. Josep Carreras,  responsable del Grup d’il·luminació de l’IREC i per membres procedents de l’àmbit acadèmic i industrial, que engloben àrees de coneixement propis de l’ampli ventall dels camps en els que la llum interfereix: Física, comunicacions i GPS, medi ambient o el patrimoni cultural i manifestacions artístiques.

El Comitè té com a objectiu ensenyar a la societat el paper que té la llum a la vida quotidiana i sobretot, contribuir a una millor educació i difusió de les tecnologies basades en la llum. Promovent iniciatives – 200 activitats i 1.000 esdeveniments relacionats amb la llum- que es desenvolupen per tota la geografia espanyola mitjançant un pla d’activitats propi, alhora que participa en la difusió d’iniciatives impulsades des d’altres entitats externes per commemorar aquest esdeveniment.

Les activitats engloben diverses d’àrees i tipologies: Jornades, conferencies, congressos, seminaris, trobades industrials, activitats docents, materials artístics, concursos i convocatòries de premis. Tanmateix, s’han promogut tasques de difusió i divulgació de la ciència mitjançant articles publicats a la premsa i d’entrevistes emeses en diferents mitjans de comunicació. El llistat complert i l’agenda d’activitats previstes esta disponible al web www.luz2015.es.

Donant suport a les activitats organitzades, enguany Sa Majestat la Reina Doña Letizia presideix el Comité de Honor, al que s’inclouen personalitats com Prof. Dra Carmen Vela Olmo, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Ministerio de Economía y Competitividad, Prof. Dr. Claude Cohen-Tanoudji, Premi Nobel de Física, Prof. Dr. Juan Ignacio Cirac Sasturain Premi Príncipe de Asturias a la Investigación Científica y Técnica, entitats, institucions i empreses destacables com el CSIC, CRUE, PN, Red Eléctrica de España, Iberdrola, CELLEX, COSCE, RACAB, RSEF, SEDOPTICA, ACER, entre d’altres.