NEPTUNE un innovador projecte desenvolupat per l’IREC per mesurar el vent en parcs eòlics marins

eolos

La seva aplicació reduirà el cost de mesurament del vent i mitigarà les incerteses de producció d’electricitat pels parcs eòlics marins

L’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) ha impulsat Neptune, un projecte en el qual s’han desenvolupat dos productes que permetran realitzar mesuraments eòlics en el mar per reduir els costos de l’energia eòlica marina.

En el marc del projecte s’han desenvolupat, d’una banda el sistema flotant “eOLOS”, que utilitza tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) per mesurar velocitat i adreça del vent a gran altura sobre el nivell del mar. Aquest sistema evita la instal•lació de torres meteorològiques ancorades al fons del mar, o flotants, d’un cost fins a 10 vegades major que la solució desenvolupada.

El sistema està compost per un equip basat en tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) suportat sobre una boia flotant equipada amb sondes de mesurament de corrents i onatge.

I per l’altre, l’eina “NEPTool” que proporciona estimacions de vent, corrents i onatge a curt i a mitjà termini, mitjançant la simulació integrada de les condicions atmosfèriques i oceàniques.

Aquestes dues innovacions en el camp de l’energia eòlica marina contribueixen a disminuir el cost de l’energia generada pels parcs eòlics marins, en incidir sobre el cost d’avaluació d’emplaçaments i d’operació de parcs en funcionament, i en mitigar el risc d’incerteses lligades a la falta de predicció a mitjà termini del recurs eòlic i de les condicions marines.

Neptune és un dels projectes d’innovació orientada a producte del consorci europeu KIC InnoEnergy S’i liderat per l’IREC com un dels seus principals accionistes. En el mateix també participen la Universitat Politècnica de Catalunya UPC, el Centre de Recerques Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques (CIEMAT), l’Institut en Energia Eòlica de la Universitat de Stuttgart (SWE) i les empreses Gas Natural Fenosa, i Solucionis Enginyeria Marítima Operacional (SIMO).