Participació de l’IREC a la jornada “Aplicació de millores d’eficiència energètica en la rehabilitació del sector residencial a Catalunya”


El passat 14 de Juliol l’IREC, dins del marc del projecte MARIE, va participar a les Jornades “Aplicació de mesures d’eficiència energètica en la rehabilitació del sector residencial a Catalunya”, on es va presentar l’estudi  “Caracterització de les tipologies d’habitatge a Catalunya”, establint-se i caracteritzant-se 9 tipologies representatives del parc d’habitatges de Catalunya, l’estudi es va complementar amb la definició de mesures d’eficiència energètica aplicables a cada edifici, des d’un punt de vista tècnic i econòmic.

D’altra banda, es va presentar l’estudi OptiHab, dut a terme per Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). OptiHab es la continuació del treball realitzat per ERF, i te com objectiu realitzar un estudi cost-òptim de mesures d’eficiència energètica per a la rehabilitació del sector residencial de Catalunya.

L’acte es va celebrar a la sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i va ser organitzat per la Estratègia Catalana per la Rehabilitació Energètica d’Edificis (ECREE). La jornada va agrupar al voltant de 90 professionals, tant del sector privat com de l’administració pública. Per més informació JornadaOptiHab.