Primer llançament del butlletí del projecte HI-LED


HI-LED és un projecte d’àmbit internacional finançat pel 7è Programa Marc de la Unió Europea en el qual el Grup d’Il·luminació participa com a coordinador. El projecte va enfocat al desenvolupament de fonts de llum basades en tecnologia LED de baix cost i baix consum amb capacitat per a la reproducció espectral. Aquests anomenats motors de llum disposen d’un avançat sistema de control intel·ligent que permet adaptar l’espectre lluminós a les especificitats de cada àrea d’aplicació. Per tal de demostrar les potencialitats d’aquests sistemes, el projecte preveu la realització de proves de concepte en tres àrees d’aplicació ben definides: Salut i Benestar, en la qual la variació espectral serà utilitzada per induir canvis en l’estat d’ànim i en la percepció; Art i Museus, en la qual l’espectre s’adaptarà a cada tipus d’obra depenent del seu espectre de reflectància i del possible dany que les diferents components espectrals puguin induir a l’obra; i finalment, Horticultura, en la qual l’espectre s’optimitzarà per incrementar no només la mida del producte agrícola sinó també la qualitat del mateix.

Per a més informació, si us plau, descarregar Hi-LED newsletter September 2014.