Primera trobada del nou projecte H2020 RESCUE on IREC participa


El recentment iniciat projecte RESCCUE, te com a objectiu el proporcionar models, eines practiques e innovadores als usuaris finals, per combatre els desafiaments del canvi climàtic per constituir ciutats més resilients. El projecte crearà eines de resiliència urbana des de l’enfocament multi sectorial, per escenaris climàtics actuals i futurs e incloent múltiples riscs. Aquest enfocament holístic de la residencia urbana, permetrà als gestors i operadors de la ciutat, escollir les millors inversions per a lidiar amb futures situacions.

IREC es focalitza en aportar eines i metodologies innovadores per analitzar els efectes dels canvis climàtics extrems sobre el sector elèctric, incloent els efectes cascada sobre altres sectors transversals interconnectats. IREC com a institució de recerca, es focalitzarà en coordinar conjuntament amb algunes companyies com Endesa, l’avaluació dels impactes sobre múltiples riscs iniciats en la xarxa elèctrica identificant components crítics.

RESCCUE és un projecte de 48 mesos de durada en torn a tres casos d’estudi (Barcelona, Lisboa i Bristol) coordinats per Aquatec i cofinancats pel programa de investigació e innovació Horizon 2020 de la UE sota l’acord de subvenció No700174.