Priorization criteria for FI-2021 grants


Find in the attached below the criteria for prioritizing the FI-2021 grants for hiring junior researchers.

Consulta els criteris de priorització interna de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) per a l’any 2021 en el següent enllaç: