Priorization criteria for FI-2023 grants

Criteris de Prioritzacio FI 2023 AGAUR IREC
  • Energy and environment
  • Energy storage
  • Smart energy management

Find the criteria for prioritizing the FI-2023 grants for hiring junior researchers in the link below:

Consulta els criteris de priorització interna de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) per a l’any 2023 en el següent enllaç: