Priorization criteria for FI-2024 grants

  • Energy and environment
  • Energy storage
  • Smart energy management

Find the criteria for prioritizing the FI-2024 grants for hiring junior researchers in the link below:

Consulta els criteris de priorització interna de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) per a l’any 2024 en el següent enllaç:

Find the criteria for prioritizing the FI-2024 grants for hiring junior researchers in the link below: