Properes activitats organitzades pel projecte AIDA durant el mes de Maig


Visites tècniques a dos edificis d’habitatges protegits a Mataró: Meléndez Valdés i La Llàntia.

Data: 21 de Maig de 2013.

Inscripcions i més informació: http://aidaproject.eu/study_tours_ca.php
Les dues primeres visites tècniques nacionals del Projecte AIDA es realitzaran als edificis Meléndez Valdés i La Llàntia de Mataró. Aquest edificis alberguen habitatges protegits, locals comercials i aparcaments, promoguts per PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró SA).
Les visites estaran guiades per l’arquitecte Lluis Grau i Molist, de l’equip responsable del projecte i de la direcció d’obra (Duran & Grau, arquitectes i associats S.L.). Durant la visita ens explicarà, entre d’altres aspectes, les característiques dels edificis, com va ser el camí del procés de disseny, construcció i posta en funcionament.

Workshop: Eines d’avaluació per edificis d’energia quasi nul•la – nZEB.

Data: 22 de Maig de 2013.

Inscripcions i més informació: http://aidaproject.eu/study_tours_ca.php
L’ Institut de Recerca en Energia de Catalunya- IREC organitza el workshop: “Eines d’avaluació per edificis d’energia quasi nul•la – nZEB”, en el marc dels projectes europeus AIDA (IEE) i MARIE (Programa MED). Tots dos projectes estan centrats en temes de eficiència energètica als edificis. Es tracta d’una excel•lent oportunitat per comptar amb experts en l’ús de eines d’avaluació i simulació energètica a diferents escales (edilícia i urbana).
Veure programa fen click aquí

Visita tècnica al Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Data: 29 de Maig de 2013.

Inscripcions i més informació: http://aidaproject.eu/study_tours_ca.php
La tercera visita tècnica nacional del Projecte AIDA es farà a l’edifici Dr. Frederic Duran i Jordà a Barcelona, que alberga el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, un centre de referència per al processament de sang i teixits humans, i també un banc públic de cèl•lules mare.

La visita serà guiada per representants de l’equip del projecte i de la direcció d’obra (SaAS), així com pels tècnics responsables de la gestió energètica. Ens mostraran no només quines són les característiques de l’edifici, sinó també quin ha estat el camí per arribar-hi, i les principals innovacions a nivell energètic i de confort i salut.